SLÆGTEN BERTELSEN

10817136384_b559b068db_h

Klik her og se Fam. Bertelsen‘s” stamtræ. download (2)                 

Dette stamræ starter dog med den nederste rod ; 1. hovedgren´s (Nielsen´s)  bedstefar Søren Marius Sørensen’s linie,  og videre gennem træet til Christen (Bertelsen) Christensen, og hans mor, Sidsel Busch, på side nr. #1.

Dette er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data under “person index 1. hovedgren” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret eller klik på det grønne navn i teksten herunder.

Bertel Christensen

Bertel Christensen blev formegentlig født på et tidspunkt i 1670’erne i Østerbølle by og døde på et tidspunkt mellem 1730-35 i Aalestrup, også i Østerbølle sogn. Han blev gift 2. gang, med Kirsten Jensdatter , der blev født 1695 i Ettrup, ved Fjeldsø, og som døde i april 1730.  Måske som følge af komplikationer efter fødslen af sønnen Hans, der blev født samme år. Bertel Christensen var søn af Christen Nielsen og hustru Margrethe Graversdatter( datter af Gravers Jensen).

Han nævnes i 1713 som gårdfæster (lejer) i Aalestrup, der dengang bestod af tre lige store gårde, på ca. 5 tdr. hartkorn, samt et jordløst hus. – Bertel Christensen er i 1724 fæster af den ene af disse tre gårde, der ellers ejedes af justitsråd Møinichen.

Børn;

1#  Margrethe Bertelsdatter, født 1713 i Aalestrup.
2#  Elle Bertelsdatter, født 1717.
3#  Christen Bertelsen, født 1719,
4#  Birgitte Bertelsdatter, født 1721.
5#  Else Bertelsdatter, 1723-1803
6#  Niels Bertelsen, født 1725.
7#  Peder Bertelsen, 1727 – 1750.
8#  Hans Bertelsen, født 1730.

Sønnen;

Christen Bertelsen

Christen Bertelsen, født 1719 i Ålestrup i Østerbølle sogn og død i 1797.

Hvordan bondesønnen Christian Bertelsen og hans kone, den halvadelige Sidsel (Zidsel, Cæcilie, Cecilie)Busch, fandt sammen er ganske givet en historie for sig, men det har garanteret ikke været populært. Det er et faktum at Christian Bertelsen gennem sit liv havde problemer med økonomien, sikkert fordi han mangler den uddannelse, der skulle til, vedr. købmandskab og justitsvirksomhed, der ellers har skaffet Sidsels familie midler til at drive deres bedrifter. Han har højest sandsynligt, som ikke-adelig, hverken haft netværket eller den fornødne pondus, til at skabe agtelse og arbejdsomhed omkring sig.

Det er ikke helt klart hvor parret har boet mellem 1750, hvor man må formode, at de er  blevet gift, og  til 1754, hvor de får deres tredje barn, på Rørbæk Hovgaard i Rørbæk sogn.

Rørbæk Hovgaard, der var på 8¼ tdr. hartkorn, fik Christen Bertelsen skøde på den 9. maj 1754 af hans svigermor majorinde Busch (Anne Rosenørn). Her på gården boede familien i ni år, men Christen Bertelsens havde det som sagt ikke nemt med økonomien og i 1759 må han sælge Rørbæk Hovgård, ” som jeg og min hustru samme har arvet efter min salig svigerfader og svigermoder, velbyrdig major Busk og frue”.

8571

Rørbæk Hovgård

I juni 1778, solgte Christen Bertelsen Skravad Mølle og Skravadgaard. I 1779, hvor familien bor på Troelstrup, dør både hans yngste datter Fredericia på 18 år og hans kun godt og vel 50-årige kone Sidsel.

Sidsels ægteskab med en simpel bondekarl har bestemt ikke været populært (og sikkert heller ikke nemt). Det faktum at Christian Bertelsen gennem sit liv formåede, at bortøde hans tilgiftede formue på 20 tdr. hartkorn, har kun lagt yderligere til miskreditten, idet, da hendes moders barnløse onkel Peder Rosenørn dør, arver Sidsel intet, men hendes ugifte søster Karen arver 1000 rigsdalere. Heller ikke mosteren, Anne Elisabeth Rosenørns, lader noget falde af til Sidsel og Christian. Men Karen arver endnu en gang 1000 rigsdalere. Da Karen dør har hun testamenteret sin formue til noget familie på hendes fars side.

Året efter hustruens død, giftede Christian Bertelsen sig igen, i 1780, med enken Kirsten Mogensdatter, og denne gang i tilgift, til fæstet af gården, den nuværende “Engvang”, i Bygum i Østerbølle sogn, under Lerkenfeld og Sebberkloster samt Kyø. Men Kirsten lever kun yderligere tre år og dør bare 53 år gammel, i 1783, efter kun en dags sygdom.

Sidst i 1780’erne blev gården i Bygum overtaget af sønnen Christen Christensen, kaldet Bertelsen,

Børn

Christen Bertelsen fik ingen børn med sin anden kone, men med den halvadelige Sidsel, eller Cecilie, Busch fik han 9 børn, om end 5 af dem dør inden de bliver 19 år gamle, så var det sikkert hvad man kunne forvente dengang,:

1# Anne Christensdatter, født ca. 1749-50,

2# Kirsten Christensdatter, ca. 1752-1825.

3# Friderich Busch Christensen, 1754-1755.

4# Maren Christensdatter, 1756-1803.

5# Ell (Ellen) Christensdatter, 1758-1828.

6# Friderich Christensen, født 1760, død samme år.

7# Friderica Christensdatter, 1761-1779.

8# Christen Christensen, født 1764 i Simested, død samme i år i Skravad Mølle.

9# Christen Christensen (Bertelsen) 1766-1846

Noget bedre hold på pengene har denne søn;

Christen Christensen (Bertelsen)

Christen Christensen (Bertelsen) født i 1766.  Som den sidste af forældrenes 9 børn, bliver han moderløs i en alder af 13 år, Han bliver født i Skravad Mølle (eller Skravadgaard) i Roum sogn, og dør 10. januar 1846 i Østerbølle by og sogn, 79½ år gammel. Han er gift med Maren Christensdatter (Nørgaard), f. 1760, d. 1832. Efter giftermålet 1784 overtager Christen Christensen (Bertelsen) fæstet af faderens gård – den nuværende “Engvang”, matr.nr. 5 – i Bygum i Østerbølle sogn på knap 4 tdr. hartkorn. Han er lidt mere progressiv end hans fader og han køber 1809 gården til selveje fra Lerkenfeld. Derpå lægger han i 1810 endnu 1 tdr. hartkorn til gården, som han i 1832 overdrager til sønnen Jens Christensen (Bertelsen). – Som aftægts mand flytter Christen Christensen (Bertelsen)  i 1844-45 sammen med sønnen til Østerbølle by.

Maren og Christen Christensen (Bertelsen) fik 12 børn:

1# Christen Christensen, født 1785.

2# Christen Christensen (Bertelsen), 1787-

3# Frederich Christensen, født 1789, død samme år, 4 dage gammel.

4# Sidsel Christensdatter, 1790

5# Frederich Christensen, 1792

6# Mette Christensdatter, 1794-1797.

7# Søren Christensen, født 1797,

8# Jens Christensen (Bertelsen), 1798-1886,

9# Peder Christensen, 1800-1801.

10# Peder Christensen, 1802-1806.

11# Mette Marie Christensdatter, 1805

12# Karen Christensdatter, 1808

Jens Christensen (Bertelsen)

Jens Christensen (Bertelsen) bliver født i 1798 og da hans mor dør i april 1832, køber han fødegården af faderen der til gengæld bor på aftægt hos ham. I december samme år, gifter han sig med Mette Marie Christensdatter der er født i 1810 og altså er 12 år yngre end ham. Gården er den nuværende Engvang mat. 5 i Bygum, Østerbølle sogn og han er ejer af denne indtil 1844/45. Han udstykker ca 20 % af jorden, men beholder dog selv en paracel. Hovedparacellen mageskifter han I 1844/45 til en gård på mat. 10a i Østerbølle by. Gården, det nuværende “Helenesminde”, bliver i 1875 delt mellem sønnerne Christian Jensen den yngre og den ældre. Mod at C.J.d.yngre skal opføre nyt hus og lave stald af gårdens gamle udhus, samt lade grave en brønd på den mindre del af jorden, C.J.d. ældre skulle have, sammen med paracellen i Bygum. C.J.d. ældre skal desuden yderligere betale 150 rdl. og C.J.d. yngre skal give 300 rdl. for hovedparacellen. Desuden skal forældrene bo på aftægt hos C.J. d. yngre og blive boende på gården og C.J.d. yngre skal give sin (sikkert den yngste) en ko i medgift eller pengene derfor, hvis hun ikke bliver gift. Jens Christensen døde 1.oktober 1886, 88 år gammel. Hans kone dør i 1895, 85 år gammel. Jens og Mette Marie fik syv børn. Men  kun 5 overlever;

1# Maren Jensdattef. ca 1833

2# Christen Jensen f. ca 1835

3# Christen Jensen f. ca. 1838

4# Frederich Jensen f.ca. 1841

5# Christiane Jensdatter f. ca 1843

I dette træ fortsættes med datteren;

Maren Jensdatter ( Bertelsen)

Maren Jensdatter (Bertelsen) blev født i 1833 i Bygum og blev i 1859 gift med gårdmands sønnen, Søren Christensen, kaldet Kusk (1829). Søren Christensen er i 1859 nævnt som tjenestekarl. Men i 1862 er han husmand i Østerbølle, og da han arver en mindre del af sin fødegård, bliver denne omsat til yderligere jord. Han og konen driver denne ejendom i de næste par og tredve år, og lader den overgå til deres svigersøn, mod at denne bygger til og lader dem gå på aftægt hos ham. Søren dør i 1906 og Maren i 1912. Deres børn er;

1# Christen Sørensen, født 11 marts 1859 i Østerbølle,  død ?

2# Sidsel Marie Sørensen, født 28.maj 1862 i Østerbølle. Død 11 juni 1948. Hun blev gift i 1885 med Andreas Laustsen. Han er søn af Laust Christian Andreasen og Kirsten Marie Dahlsdatter. Nævner i 1886 som Gårdmand i Østerbølle. Parret får 10 børn.

3# Jens Sørensen, født 24 marts 1864 i Østerbølle. Død 8 nov. 1905 i Svoldrup. Se nedenfor.

4# Frederik Sørensen, født 17 august 1866 på Østerbølle Mark, død           efter 4 mdr.

5# Frederik Sørensen, født 26. november 1867 på Østerbølle Mark, død 1961 i Bygum. Han blev gift 1888 med Mette Kirstine Hansen. Fra 1895 nævnes han som husmand i Østerbølle. Fra 1910 er han bosat på Østerbølle Hede. Han og konen får 12 børn.

6# Ane Sørensen, født 7. jan 1871, på Østerbølle Mark. Død ?                           Gift 8 nov. 1898 med Axel Kristian Kristensen. Søn af Jens                      Kristensen og Kirstine Marie Axelsen. Fra 1899-1913 nævnes han som husmand i Østerbølle. Parret får 3 børn.

7# Søren Sørensen, født 7 jun. 1873, på Østerbølle Mark. Død ?                       Han blev gift 7. august 1873 med Kirstine Marie Kristensen.                       Datter af  husmand Kristian Kristiansen og Ane Mortensdatter.                Søren er insidder (lejehusmand). Han og konen havde kun                            en enkelt datter.

Jens Sørensen

Jens Sørensen

Jens Sørensen

Jens Sørensen bliver født i 1864 og bliver i 1893 gift med gårdmands datteren Karen Nielsen. Han nævnes sidst i 90’erne, som indsidder (lejer). Først i Svoldrup og siden i Vognsild by. Men fra 1899 var han husmand og i 1906 omtales han som gårdmand. Hans første datter Martha Marie får han med Nielsine Jacobsen, som han ikke er gift med.  Ligeledes når han da også kun lige at gifte sig med Karen, sidst i juni, inden sønnen Niels Peter bliver født i august. Niels Peter bliver (om end barnløs) selvstændig tømrermester i Valby i København.  Den sidste søn;

Søren Marius Sørensen  ellen_soerensen

Søren Marius Sørensen                   Ellen Petra Andersen

Søren Marius Sørensen

Søren Marius Sørensen bliver født i 1896 i Svoldrup. Han gifter sig i 1931 med Ellen Petra Andersen (1912) fra Sjælland.  Han driver et husmandssted i Farsø og arbejder ved siden af. Han dør i1973 i Farsø. Ellen og Søren fik 5 døtre. Læs mere om Ellen og Søren og hendes familie, på hendes egen familieside i underfanen, eller klik på hendes navn her ovenfor..

 

 

 

 

slægten Dahl-Nielsen