CARL HENRY (HENRIK) CHRISTENSEN

 

Klik her og se stamtræ for “Fam. Christensen“.download (2)

Dette er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data                      under “Person Index 2. Hovedgren” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret.

henry_christensen

Henry Christensen blev født 12 juni 1896 og døde 28. Feb. 1976.

Dåbs attesten siger Henrik, men han blev aldrig kaldt andet end Henry. Hans andre brødre der hed Albert og Edvard, der er jo engelske royale navne, så det er øjensynligt en skrivefejl.  

Han gifter sig 15. Nov. 1932 med Jensy Cecilie Marie Köster, født 2. Dec. 1901 og død 6. Nov. 1970. Han byggede i 1931 et stuehus af gule mursten med tegltag på grunden Kalvebodvej 220, Sydvestpynten.

jensy_henry-bryllup

Huset havde kælderetage med 4 rum. Parallelt med denne blev opført en staldbygning med tag af bølgeeternit, indeholdende to hestebåse, to kobåse, to svinebåse, roerum, vognport, vaskehus og karlekammer.

jensy_henry_bente

Ved det nybyggede stuehus, med den lille datter. 

I trediverne havde Henry Christensen en traktor med jernhjul sammen med hans bror Edward Christensen.  Da opfindelsen af kunstgødning giver hans konkurrenter større udbytte, men ikke yder noget større udbytte på hans ejendoms sandede jorde, og da ejendommen tillige kun har saltvand i brønden, der måske godt kan bruges til nogen slags vask, men ikke til drikkevand og vanding af afgrøder, må han til sidst opgive. Kommunevand er først bliver indlagt i 50-erne, men var alt for dyrt til vanding. Indtil da havde familien måtte hente drikkevand til dem selv og dyrene, hos Henry’s far Christian Peter Christensen der bor længere nede af Kalvebodvej. I dag er det meste af ejendommens jorde tilplantet med skov. Så de må sælge og køber et hus på Brenderupvej i Tårnby. Henry Christensen får job på Bjørn Jensen’s tomatgartneri, på Englandsvej, hvor han arbejdede til han var over 70 år gammel. Henry og Jensy gik meget op i deres have, hvor de altid havde en stor køkkenhave samt masser af stauder,  især Liljer og Georginer.

familien_i_haven

Jensy Marie tjente på Sæbygård,  men kom så på husholdningsskole i København. Herefter kommer hun så i huset hos en eddikefabrikant, hvor hun får kontakt til den lokale grønthandler, der gerne vil ansætte hende som kokkepige, på hans ny erhvervede gård Kalvebodhøj, på Kalvebodvej ved Sydvestpynten.  Hendes søster Helene får også job som stuepige samme sted. Her træffer hun Henry hvis forældre bor på den anden side af vejen.

jensy_marie_koester

Herefter tjener hun en overgang hos familien Bødker. Hun gifter sig med Henry, og svigerfaderen Christian Peter Christensen, køber jord til dem ved Militærvej.  Her bygger de et husmandssted og flytter ind i 1932.  I årene herefter er hun hjemmegående, og hjælper sin mand med grøntsags dyrkningen og jordbærplukningen.  Efter de er flyttet til Brenderupvej får hun job i Irma, hvor hun gør rent.

henry_christensen_gaard_maleri

Et maleri  af ejendommen som det så ud dengang, malet af Jensys svigerinde Nancy Marsby.

henry_jensy_arne_tage_ebba

Efter krigen har Jensy og Henry et plejebarn fra Holland, hvor man på det tidspunkt er så nærkede af krigen og så fattige at man spiser tulipanløg for overhovedet at klare sig. Kontakten med den hollandske familie varer ved og man besøger vedvarende hinanden.

jensy_og_henry_i_hollaenderdragter

Her er en lille Youtube film om livet på Amagerland der er tids-typisk  for perioden. Klik her og se ” Hollænderbyen på Amager 1.del 1960-68″.  samt”del 2” og “del. 3” eller om”Dragør i 1948

jensy_og_henry

 

emblem

Dette smukke sølv frakkeskjold til påsyning  er fundet blandt Henry Christensens efterladte ejendele.

 

 

slægten Dahl-Nielsen