SLÆGTEN CLEMENTS (MUNK)

 Dette er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data under “person Index” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret.

Klik her for at se Skipper Clements plads i Poul Pop’s stamtræ;

Skipper Clements stamtræ   download (2)

 

Eller se hans forfædre og læs mere om hans slægt via Ulf’erne tilbage til Gorm den gamle ved at klikke her, eller se i menu linien,

Samtiden skriver stadig frem og tilbage om Clement’s fars slægts aner og det der er angivet i stamtræet er den formodede slægtslinie ,der dog er meget usikker,  men da det er hans mor, der har den mest interessante historie, fortsætter vi bare den vej. Hele to af hans døtre;  Anne  Clementsdatter (Klementsdatter)( gift med Jens Sur) og Cristenze Clementsdatter (gift med Poul Pop) figurerer i stamtræet.

download

Skipper Clements.

 

Clement(z) Andersen Munk Skipper Clement født. 13 nov 1485,Vedsted, Åby sogn død d. 9.september 1536 Viborg.

Clement blev født i Vedsted i Vendsyssel. Søn af selvejerbonden Anders Klementsen Munk og Anne Andersdatter Kjærulf. Han var købmand i Ålborg og senere kaperskipper og viceadmiral under Christian d.2. Han gjorde i 1525 mytteri mod Frederik d.1 og sluttede sig til grev Christoffer af Oldenburg og Lübeck og rejste med denne i 1534 et bondeoprør til fordel for genindsættelsen af af Christian den 2.

Oprøret er kendt som “Klements-fejden” og var en del af borgerkrigen i 1534 til 36 kaldet “Grevens fejde” I Havdrup er rejst en mindesten til minde om grev Christoffers engagement.

De nordjyske bønder, blandt andet de såkaldte “Knaber ” fra Rinds herred,(et stridbart folk anført af rige storbønder. Sluttede sig til skipper Clement og nedbrændte herregårdene. Den 16. okt. 1534 besejrede Clements bondehær, forstærket af grev Christoffers landsknægte, den jydske adelshær. I et par måneder beherskede de oprørske bønder store dele af nordjylland. Men senere vendte lykken og Christian d.3’s hærfører Johan Rantzau Fik præsset oprørshæren tilbage og skipper Clement blev fanget, og den 8. sept. blev han halshugget, parteret og stejlet ved Viborg landsting.

Clement var gift med Marine Sørensdatter Munk, født 1490 på Torngård i Aaby Sogn, datter af Søren Pedersen Munk og Gertrud Pallisdatter

Se mere om hans og Poul Pop’s stamtræ under under Slægten Pop ( 1. hovedgren) samt yderligere oplysninger om ham på Pinterest siden, under “Slægten de Hemmer og Rosenørn” samt om hans slægt i menuen “Fra skipper Clement til Gorm den Gamle”.

De fik børnene

1#Christenze Clementdatter, født ca 1515 på Kappelgaard, Aaby sogn, gift med Poul Pop, f. ca. 1500 se føromtalte…

1# Kristiern Clementsen, født ca 1519 på Kappelgaard, Aaby sogn

3# Anne Clementsdatter, født ca 1525 på Kappelgaard, Aaby sogn, gift med Jens Suhr (læs om han på siden om; Slægten de Hemmer, under Anne de Hemmer).

 

slægten Dahl-Nielsen