SLÆGTEN POP

Klik her for at se Poul Pop’s placering i det                                                      ” Det Olufsenske stamtræ “   download (2)                                                       Dette er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data under “Person Index 1. Hovedgren” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret.

Klik herunder for at se Poul Pop’s stamtræ, over hans forfædre, eller se endnu mere ved at klikke her, eller se i menu linien, om hans slægt der via Ulf’erne kan følges helt tilbage til Gorm den gamle;

Poul Pop’s stamtræ   download (2)

Slægten Pop

Slægtsnavnet er vist af Frisisk oprindelse og kendes flere steder fra det nordvestlige Tyskland.

poul_pop

Poul Pop   

(Pouil, Poppe, Popp, Poulsen Pop)

Poul Pop blev måske født omkring 1530, og død 1597 

Han bliver gift i 1563 i Ålborg med Marine (Maren) Jørgensdatter.

Han var en af Ålborgs mest fremtrædende og velhavende købmænd i 1500 tallet. Beskrevet som – “meget anset og desuden rig”. Så rig, at han sammen med hans svigerfar, Jørgen Knudsen og Hans Husom, (i 1563 under den Nordiske syvårskrig) låner selveste kongen penge. Det trak dog noget ud, inden de fik pengene igen. Poul Pop havde dog haft lavet nogle mindre heldige forretninger med den notoriske, færøske, kaper, der tidligere havde drevet kaperfart (stats ansat sørøver) i Holland, Mogens Heinesen. Men da Mogens et par år efter blev henrettet og hans hustru mistede alt, kom der ikke andet end fortrædelighed og besvær for Poul Pop ud af det bekendtskab. En af fælleskreditorerne som de havde skulle have købt stof af, ville ikke lade Poul Pop slippe og kongen måtte gribe ind.

Poul Pop blev pinsedag i 1552 optaget i købmands gildet; Guds Legemes lav. Året efter fik han borgerskab i byen.

Han bygger i 1571 sit prægtige hus på den nordlige side, på hjørnet af Torvegade og Gråbrødregyde. Husets imponerende dørparti der bærer hans bomærke,samt figurer og årstallet 1571, erhvervedes af Ålborg museum. Resten af bygningen er genopført som apotek i Den Gamle By i Århus. ( Se Pinterest side) Poul Pop ejede flere bygninger i Ålborg. Bl.a. Toldergården på Gammeltorv, som han dog solgte til Didrik Grubbe (borgmester) i 1596. Denne bygning, hvor Kong Hans efter sigende skulle være død, var nok den mest anseelige i Ålborg, inden Jens Bang byggede sit stenhus. Kong Hans og Christian d.2.’s tolder Hans Bartholomæusen byggede dette 3 etagers stenhus der dog blev nedrevet, trods protester, i 1872. Han får også overdraget et lille forfaldent stenhus lige nord for Toldergården. Dette skulle have tilhørt Børglum Kloster. Han skal for dette betale 1 daler årligt samt holde huset i ordentlig stand med gode bygninger.

apotek_poul_pop

Apoteket i Den Gamle by i Århus

 

Poul Pop var en driftig mand med mange folk i sig brød. Han låner penge ud mod pant i fast ejendom og han er velanset. I 1573 bliver han rådmand og senere i 1576 til 1579 er han borgmester. Dengang var man almindeligvis altid to borgmestre. Dette hverv tager dog åbenbart så meget af hans tid, at han har svært ved at få tid til at passe hans egen næringsvej. Så han søger om at blive fritaget for borgmesterjobbet. Dog lader det til at han igen i 1591 er borgmester, i hvert fald i en periode.

Som forretningsmand har han vist ikke fløjels handsker på. Han får, via kongen, hjælp til at presse Niels Tranes arvinger til at indløse pantet i en gård med 2 boder for værdien på ialt 600 dlr. Ellers vil han tage gården.

En borgerske, enken Maren Pedersdatter, protesterede og søgte, ifølge Kancelliets Brevbøger, hjælp mod Poul Pop, idet han skulle have erhvervet sit et pant, som hendes mand i stor nød under hans sygdom, havde været tvunget til tage i huse og jord.

Han har også, som betaling, af hertug Karl i Stockholm (den senere kong Karl d.9.), fået et skib. Det kræver dog et kgl. fripas at få det hjem, idet de danske toldere i Helsingør ikke vil lade skibet sejle gennem Øresund, efter som de havde fået besked på at anholde alle svenske skibe.

Hans hustru Marine (el. Maren) havde været gift en gang før, med Peder Beck, slotsskriver på Ålborghus, overtager i 1554 toldvæsenet i Ålborg. Har herregården Tulstrup i Fræer sogn, ved Rold skov. Med ham fik hun datteren;

1# Mette Pedersdatter Beck, født ca. 1560. Gift med Heinrich Dirichsen, søn af Dirich Lambertsen.

Med Poul Pop havde Marine Jørgensdatter;

2# Maren Poulsdatter. Født omkring 1560. gift med Jørgen Olufsen d.y. (Se under slægten Olufsen).

3# Poul Pop (Poppe) d.y. Født før 1580 og død 1630. Værge for Hvorup kirke og optaget i Guds Legemes lav. Boede på gården Hvoruptorp, som morfaderen Jørgen Knudsen også boede på. Han var gift med Else (Elsebede) Tor Smeden fra Flensborg.

Povl Pop og hustru gav i 1581 en prædikestol til Vor Frue Kirke i Aalborg. Prædikestolen er et dygtigt stykke billedskærer arbejde. Egetræs relieffet, som findes på prædikestolens bagvæg forestiller Kristus og den samaritanske kvinde ved brønden.  På prædikestolen såvel som på dens himmel læses ordene: “Himlen og jorden skal forgå, men mine ord ikke”, både på gammel dansk og latin. På prædikestolen ser vi også Poul Pop’s bomærke. Over prædikestolens dør ser man en hvilende skikkelse, som holder et timeglas i hånden og støtter sig til et dødningehoved, og oven over læses på latin: “I dag mig – i morgen dig”.

Poul Pop dør i 1597 (første søndag i Advent (27.nov.) kl. 2 om natter.) og blev begravet i Vor Frue kirke. Maren Jørgensdatter døde i maj 1599.

Om Poul Popps far;

Pavel P. Popp ,

Pavel P. Popp ved man ikke stort om. Vel født før 1510. Har set angivelser på at han skulle være borgmester i Ålborg og stamme fra Flensborg, men det er lidt sløret.

Til gengæld er der bredere enighed om at hans mor er;

Cristenze Clementsdatter.

Eller Kristense Klementsdatter

Hun er den ene af Skipper Klements døtre.

Hendes søster, Anne Klemensdatter )Clementsdatter),  gift med Jens Sur, og som er mor til Laurs Jensen Sur, figurerer også i dette stamtræ, og er oldemor til Anne og Christopher d.æ. de Hemmer. ( se mere under Slægten Clements).

Poul Pop’s hustru Marine Jørgensens far;

Jørgen Knudsen

Jørgen Knudsen er født i starten af 1500- tallet og må være død 1578.

Han stammer fra Ribe. Men er højest sandsynligt blevet gift med Marine’s mor Johanne Hansdatter omkring 1540, og da han er optaget i købmands lavet; Guds legemes Lav i 1538, må han også være bosat i Ålborg på dette tidspunkt. Her opnår han før 1563, at blive rådmand. I og med, at det er et job for resten af livet, og han nævnes som sådant i 1574 må han først være død herefter.

Johanne Hansdatter må vel så være blevet født ca. 1520. Hun må være død efter 1552.

I 1552 får Jørgen Knudsen livsbrev på, (overdraget på livstid), Kronens gård; Hvorupstorp i Hvorup sogn, i kær Herred. Denne forpagtning har han resten af sit liv og den overgård efter hans død til svigersønnen Poul Pop. Han køber desuden også en stenkælder med gårdrum ved siden af hans egen gård. Han nævnes i 1573, at have rettighederne i en selvejergård i Hasseris, men overdrager i 1578 disse for gæld til Kronen og giver lensmanden på Ålborghus, Jens Kaas, gavebrev derpå.

Jørgen Knudsen har ikke været så skidt stillet, at han ikke også (som under Poul Pop beskrevet) er medfinancierer af et lån til Frederik d.2. Under Den nordiske Syvårskrig. Som medlem af Guds legemes Lav er han sammen med 15 gildebrødre, (fredagen efter fastelavn), med til at vedtage en bøde; for den, der den der af drukkenskab opfører sig utilbørlig, og kaster op, med mindre dette sker på grund af sygdom. Det var åbenbart gået lidt festligt for sig til fastelavns fejringen i Gildehuset.

Af Johanne Hansdatter og Jørgen Knudsen’s børn kendes to;

1# Marine Jørgensdatter, født efter 1540 ( se ovenfor) gift med Poul Pop.

2# Hans Jørgensen, født før 1550 og død i hvert fald efter 1571 idet han dette år bliver optaget i Guds legemes Lav.

Der kendes ikke yderligere til hverken Jørgen Knudsen, eller hans hustrus slægt. Men Poul Pop’s stamtræ kan følges via hans mor Cristenze Clementsdatter og hendes far Skipper Clements, samt hans mor igen, Anne Andersdatter Kjærulf, (der er en meget gammel slægt), føres helt tilbage til Gorm den gamle og videre. Med de iboende usikkerheder dette indebærer. Også Anne Clementsdatter, der før er beskrevet, er placeret andet sted i dette stamtræ er en datter af den navnkundige skipper.Hemmer.

Eller se mere om Chritenzes søn under slægten Clements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slægten Dahl-Nielsen