SLÆGTEN BUSCH

Klik her og se Fam. Busch‘s”  placering i stamtræet,  download (2)

Dette starter dog med den nederste rod på dette stamtræ; Søren Marius Sørensen’s linie,  og videre gennem træet til Christen (Bertelsen) Christensen, og hans mor, Sidsel Busch. På side nr #1 i ovenstående stamtræ.  Dette stamtræ er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data under “person Index 1. hovedgren” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret.

Frederik Hansen Busch (Busk)

Frederik Hansen Busch (Busk) blev født ca. 1602 og død i 1659, og måske født i Ringkøbing, student ved Roskilde katedralskole,lærer samme sted fra 1629 til 1630 og fra 1633 desuden degn ved Roskilde Domkirke. Fra 1640 og til han dør i 1659 er han sognepræst Ringsted i Haraldsted og Allindemagle menigheder. Gift med Gertrud N.N..

I 1794 boede han i Peder Hvidtfeldts Stræde i Klædebo Kvarter mat. nr.157.

peder_hvitfeldts_straede

Børn:

# Damianus Busch ( el. Dominicus) (se nedenfor)

# Gertrud Frederiksdatter Busch. Gift med præsten Elias Sørensen Holbech i Urlev, Horsens.

Damianus Busch

Damianus Busch blev født ca.1652 og død efter 1702.

Gift, senest 1886, med Sidsel (el. Cecilie) N.N. I København, og han har nok boet i København allerede fra 1680′ erne.

Han begyndte sin militære karriere som underofficer ved det Fynske nationale infanteriregiment, og deltog sammen hermed i belejringen af den nordtyske by Wismar i 1675, i og med den Danske hær under den Skånske Krig 1675-79 besatte Svensk-Pommeren, hvor fæstningsbyen Wismar blev taget med storm den 13 Dec.

Året efter var han blandt de 14.000 mand, der sammen med kong Christian den 5. i sommeren 1676 gik i land syd for Helsingborg. Busch var også med , da slottet i Landskrona, erobredes den 2. August, og ligeledes senere, i togtet mod Halmstad, hvor den svenske konge Karl d.11. besejrede Busch’s hærkorps ved Fylle bro, syd for Halmstad, vist den 17.august.

Ligeså var Busch med i slaget ved Lund, den 4. december det samme år, da den danske hær for alvor led nederlag. Under felttoget i Skåne blev han taget til fange to gange af svenskerne.

 

Fra omkring 1684 var Damianus Busch fænrik (fanebærer) i Drabantgården. Fra 1685 til 1691 var han “stykjunker” (sergent), og fra den 29 Juni 1691, var han ansat som adjunkt i Prins Frederiks Regiment. Fra d. 4 juni 1692, til 1702, var han garnisions adjudant i København.

 

Sidsel (el. Cecilie) N.N. Boede efter 1735 på Hersomgaard i Hersom sogn. Denne tilhørte hendes søns svigerforældre. Den 29 jan. 1736 modtager hun den sidste nadver og bliver begravet d. 22 marts 1736. Hun er da mindst 70 år gammel.

Af børnene kendes kun sikkert:

1# Frederich Damianus (Damiani ?) Busch. (se nedenfor)

2# N.N. Damiansdatter Busch. Født >1690 og død >1716. Gift senest 1610 med Thomas Dahl eller Dall, ridefoged på Antvorskov Kloster ved Slagelse. De havde fire børn , hvoraf de tre ældste ; Frederich Nicolai Dall, f. 1710, Damianus Dall, f 1712, og Thomas Dall, f. 1716 blev optaget på Københavns Universitet og blev i 1723 indskrevet til de Friisers Legater. Da Frederichs datter, Karen Busch, dør arver Damianus Dall’ børn i  Dalby-nedre. Så altså må disse børn have haft en mor der så er datter af Damianus og Sidsel (Cecilie) N.N.

Desuden må dette også være en datter:

3# Anna Damiansdatter Busch. Født senest 1695. Gift efter 1715 med Niels Westphal, Kgl. majestæts sejl-, flag- og kompasmager ved sø-etaten på Holmen i København. De havde to sønner Oluf (el. Ole), f. 1715 og Frederik Christian, f. 1716 / 17. Der ligesom fætrene Dahl/Dall blev indskrevet til de Friisers i henholdsvis 1724 og 26. De tog begge to en teologisk embeds eksamen.

Frederich Busch Friderich Busch’s våben

Friderich Damianus Busch.

Frederich Damianus Busch blev født 1686 og død 1746.

Gift med Anne Rosenørn, født 1701 og død 1758 , Hvorefter de flytter ind hos hendes forældre på Hersomgaard, i Hersom sogn, hvor Anne Rosenørn føder deres første søn i November 1722. I 1723 flytter de til Korsøgård i Simested, der også er svigerfaderens, og Friderich fungerer sikkert som en slags forpagter, men køber også ( eller har pantdele af) flere mindre ejendomme, Hvam kro, ”en gård”, ”et byhus” osv. Han erhverver (og/eller arver) i hvert fald nok til at datteren Sidsel/Cecilie Busch, efter ham arver ca. 20 tdr. hartkorn.

Et hit har det sikkert ikke været, at Anne Rosenørn og Friderich Busch, har med en aldersforskel på 15 år, og det faktum, at selvom han var en god soldat, kaptajn og senere major, så var han trods alt ikke adelig. At hans datter Sidsel får lov at så gifte sig, med en simpel bonde, har bestemt ikke været populært. At det så viser sig, at Christen Bertelsen har svært ved at holde på midlerne, har sikkert været helt uhørt.

korsoegaard

Korsøgård

Friderich Busch var fra omkring 1704  ved Århus Stifts Nationale Infanteriregiment.

Hvor han i 1705 udnævntes til fænrik (fanebærer) og i 1709 til løjtnant og endelig i 1716 til kaptajnløjtnant. Fra 1719 og til 1731 var han Kaptajn og chef for Sønderlyng og Gislum herreders kompagni under før omtalte regiment, hvor svogeren Christopher Rosenørn (1700-1727) i 1718 var fænrik og fra 1719 sekundløjtnant. Men han dør, kun 27 år gammel i 1727. Christopher og Anne’s farbror Poul Rosenørn (1670-1737) var ligeledes ansat her, som kaptajn i 1701, 1708-13 major, 1713-20 oberstløjtnant og sidst fra 1720 til 1732 oberst og chef for regimentet.

 

Friderich må have deltaget, sammen med Poul Rosenørn, i den Store Nordiske Krig fra 1709 og til 1720, hvor Rosenørn til lands og på havet deltog i krigen, under Reedtz og Ulrich Chr. Gyldenløve. Medens man forberedte sig på erobringen af Stralsund i det nordlige tyskland, blev de i 1717 kommanderet til Norge og var i 1719 med ved erobringen af Marstrand.

Friderich bliver derefter ansat i 1731 i Drabantgarden men han forflyttes i 1733 til det Sydjyske Nationale Infanteriregiment, men senere samme år bliver han udnævnt til kaptajn ved Fjelds og Rinds herreders kompagni under Nordjyske Nationale Infanteriregiment, og kan da vende tilbage til det nordjyske.

Her bliver han udnævnt til sekondmajor i 1736 og til premieremajor i 1738.

Som 59 årig i 1745 tager han sin afsked fra regimentet og han dør i 1746.

Af børn får Friderich Busch og Anne Rosenørn:

1# Christopher Busch, født 1722 på Hersomgård, dør, kun 1 dag gammel.

2# Sidsel eller Cecilie Busch, født mellem 1723 og 1730.  Se under slægten Bertelsen.

3# Karen Busch, født mellem 1722 og 1729 og dør på Hersomgård. Hvor hun har boet fra omkring 1770 eller tidligere. Hun giftede sig aldrig. Både hende og søsteren må have varet omkring de 50 år da de døde.

Læs mere om Sidsel (Cecilie) Busch under slægten Bertelsen og hendes mand Christen Bertelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

slægten Dahl-Nielsen