HANS CHRISTIAN KÖSTER og CHRISTIAN KÖSTER

 
Klik her og se stamtræ for “Fam. Köster“.download (2)         
    Dette er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data under             “Person Index 2. Hovedgren” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret.
Hans Christian Köster

Hans Christian Köster født  1734 og død 22. juni 1806, smedemester og musketer (soldat) fra Treppe (kan kun finde en by der hedder Treppendorf  mellem Nürnberg og Würzburgt, Tyskland), gift med Maren Hansen født 1732  og død 31.jan 1822. De fik følgende børn:

 # Hans Christian Köster,(død før faderen), gift med Maria Catharina.

 # Christian Köster ,29 Sep. 1763 – 2 Apr. 1832. Fik i sit første ægteskab med Birtha F,(Frantzen eller Matzen) , Hans Christian,  Bertel og Maren.

# Maren(?)

# Jens Köster( død før faderen) fik med Cecilia N. ; Jens

#Anna Maria Koester, gift Clausen :  Claus,  Hans Jürgen,  Peter,  Anna Dorothea

#Inge Burg Köster, gift Petersen :  Anna Dorothea,  Christina Margretha,  Cathrina Maria.

musketer

 

En hollandsk musketer fra 1600 tallet .

Christian Köster

Christian Köster f.29 sep.1763 – d. 2 april 1832 , musketer, smed og senere bonde, bor som hans forældre før ham i Rinkenæs (der ligger tæt på Glücksburg), og er gift med Birgitta (Birrit, Birtha) Cathrina Frantzen( (eller Matzen), (far, måske, Frans Fischer og mor Maria). Birgitta dør allerede i 1800 tidligt og Christian gifter sig igen med Anne Dorothea (F ?). som han dog ikke får børn med. Med Birret får han 3 børn. Men Berthel (som viderfører dette stamtræ) bliver moderløs allerede som 8 årig.

Børn;

# Hans Christian.  F. 1790 . Han tager på et tidspunkt,                                        sikkert, efter 1732 nordpå til Himmerland i Nordjylland. Er i                       1840 teglbrænder på Kyøe teglværk. Se hans egen                                             vedhæftede side under Bertel Petersen Køster.

# Berthel (Barthold). Født 1792. Se hans egen side under                                 “Stamtæets 2. hovedgren.”

 

 

slægten Dahl-Nielsen