Garmester slægten, 1700 tallet, ROLAND CHRISTIANSEN

Roland Christiansen
Født i 1761 i Lejrskov, Lejrskov Sogn, Ribe Amt.
Død den 9. august 1807 i Aalborg Arrest, Aalborg.
Roland Christiansen (Soldat ved infanteriet og flåden, natmand, lommetyv, glarmester, og hesteslagter)
Forældre: Christian Sørensen (hesteslagter) og Zizel Laursdatter Müller (Møller).
De er formegentligt født sådan ca. 1730. Begge familier er ukendte. De kunne måske også
komme sydfra.
Roland blev født i 1761 i Lejrskov by, Lejrskov Sogn, Ribe Amt, og døbt den 7. juni 1761 i
Lejrskov Kirke. ”Dom 3. p Trinitatis blev en fattig mand, Christen Sørensens barn, hvis kone
fødte i Leriskov by, døbt og kaldt Roland. Faddere: John Nielsen, Tulle Andersen, Else
Jensdatter, Mette Nielsdatter, Niels Sørensen. Præsten satte tre kors i margenen i
kirkebogen. Det betød muligvis, at familien var meget uønsket i sognet.
Roland fik en del børn ud over Giertrud Christiane, som han fik som kun lige godt 17-årig.
Han skulle dog vist, ud over affæren med Zidsel Marie Heinricsdatter (Henriksdatter),
allerede her have være gift med Anne Marie Hansdatter, da hun også føder en datter året
efter, i 1779. Der omtales i sagen: ” -moderen (Zidsel) siges ellers at
være et overmåde renligt og troende kvinde-menneske, som blev forført af en vis vagabond,
en glarmester Roland og af ham besvangret i hans kones sygdom.
Fra Morsø Nørre – Søndre Herredsfoged.

Zidsel Henrichsdatter, moder til Giertrud Christiane Rolandsdatter, kom som betlerske til
Søndergaarden, der ligger ved Mariager Fiord i Wisborg Sogn, og hvor hun, efter et kort
ophold fødte sin datter og angav glarmester Roland Christian fra Løgstør som fader. Dog var
han da rejst til Lolland, og hun ønskede barnet døbt, hvilket også skete, i Wisborg Kirke, den Maj 1778 –hvorpå moderen straks forlod Wisborg Kirke sammen med barnet. ”
Gjertruds stedmoder, Anne Marie Hansdatter, udtalte ved et retsmøde den 9. juli 1792, på
Hierm Gindig Herredsret; ”-at hun var gift med en Gevorben Soldat, Roland Christian Møller,
som var Rømt fra hende for 7 a 8 Aar siden. Ved ham havde hun aulet 3de Pige Børn
Naunlig Juliana 17 Aar, Birgithe Catarina 14 Aar og Cidsel i 6te Aar


Roland havde en ældre søster, Juliane, samt mindst én ældre bror.
Roland fulgtes med sine forældre, indtil han var 14 år, og i den tid lærte han
glarmesterarbejdet af sin far Christen, (-der også var hesteslagter, hvilket Roland også senere ernærer sig som, og som han måske også har høstet erfaring fra hos faderen.)

Herefter gik han rundt i landet, men en tid opholdt han sig hos sin søster og svoger, Juliane Christiansdatter og Søren Albertsen, der i en kort periode boede i Bystrup i Gedsted Sogn, Viborg Amt. Søren Albertsen var glarmester, og det var af ham, Roland fik sine første redskaber til glarmesterarbejdet.
Dette og meget andet fortalte Roland ved et forhør i Viborg den 25. oktober 1802. Flere af
de ting, han fortalte dengang, har dog ikke kunnet bevises, eller har været direkte
usandheder, men der var også noget sandt i hans udsagn.
I 1778 mødte Roland i Viborg sin ældre bror, der var gevorben soldat. Roland blev også
antaget som gevorben soldat med en tjenestetid på 6 til 8 år. Han blev i Viborg i cirka 4
uger for at lære at eksercere, hvorefter han rejste med regimentet til Thisted. Han tjente
ved “Det Sjællandske Infanteriregiment”. Roland fik tilnavnet Møller/Müller.
Roland fortalte også, at han kort tid efter ankomsten til Thisted blev gift med sin første
kone i Flade Kirke på Mors. I et senere forhør i Aalborg den 11. juni 1807 fortalte han, at
han var blevet gift med sin første kone, Anne Marie Hansdatter, i Sønder Dråby Kirke, der
var et anneks af Flade Kirke på Mors. I kirkebogen for Sønder Dråby Sogn på Mors kan
man læse, at ”-Efter foregående trolovelse blev Roland Christensen natmand, og Anne Marie
Olufsdatter blev viet den 6. november. Forloverne var Christen Jensen og Mads Pedersen,
begge natmænd.” Så om der er tale om det samme par og der så er skrevet forkert, eller
om det er et helt andet par, vides ikke.
Rolands kone, Anne Marie Hansdatter, var en halvsøster til glarmester Søren Albertsen, der
var gift med Rolands søster, Juliane. Roland var da 17 år og 5 måneder – Anne Marie var
cirka 29 år.
Roland og Anne Marie Hansdatter fik deres første barn, Birthe Cathrine Rolandsdatter,
omkring 1778-1779. Birthe Cathrines fødsel er ikke fundet i kirkebogen.

Hans familie med Zidsel Henrichsdatter.
Giertrud Christiane Rolandsdatter, født 1778 i Visborg, Visborg Sogn, Aalborg Amt.
Familie med Anne Marie Hansdatter.
Birthe Cathrine Rolandsdatter, født ca. 1779.
Zidsel Rolandsdatter, født 1782.
Sidsel Rolandsdatter, født 1786 i Vorring, Nors Sogn, Thisted Amt.
Familie med Johanne Isaksdatter.
Sidsel Rolandsdatter, født 1784.
Sidsel Katrine Rolandsdatter, født den 22. august 1785 i Sennels, Sennels Sogn, Thisted
Maren Christiansdatter, født 1788 i Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn, Thisted Amt.
Christian Peter Rolandsen, født 1790 i Brøndbjerg, Rostrup Sogn, Aalborg Amt.
Poul Rolandsen, født den 8. februar 1793 i Hollandsbjerg, Ørsted Sogn, Randers Amt.
Isac Peter Rolandsen, født 1795 i Bælum, Bælum Sogn, Aalborg Amt.
Maren Rolandsdatter, født den 18. januar 1800 i Ebdrup, Ebdrup Sogn, Randers Amt. Juliane Rolandsdatter, født den 18. januar 1800 i Ebdrup, Ebdrup Sogn, Randers Amt.

Roland fortalte videre i forhøret i Viborg den 25. oktober 1802: “Efter at han i nogen kort
tid havde været i Thisted, blev han med flere udkommanderet til at rejse til København,
hvor de rejste med skibet Holsteen til Amerika. – Denne rejse og tilbagerejse til København
tog halvandet år, og han rejste fra København tilbage til regimentet i Thisted. – Der forblev
han ikke længere end til han havde fået de penge, han havde til gode ved regimentet, da
han så deserterede.”
Skibet Holsteen forlod København den 25. maj 1779 og sejlede til Guinea og derefter til
Kapstaden. Det vendte hjem til København den 16. juli 1780. Opslag 129, ny. Den 25. maj
1779.
Viborg Byfoged, Justitsprotokol 1800 – 1805. Roland oplyste i forhøret den 25. oktober
1802 i Viborg:
“Efter at han i nogen kort tid havde været i Thisted, blev han med flere udkommanderet til at
rejse til København, hvor de rejste med skibet Holsteen til Amerika. – Denne rejse og
tilbagerejse til København tog halvanden år, og han rejste fra København tilbage til
Regimentet i Thisted. – Der forblev han ikke længere end til han havde fået de penge, han
havde til gode ved Regimentet, da han så deserterede.”

I 1778 blev Ulrik Christian Kaas ekvipagemester på Nyholm og var 1779–80 chef for
orlogsskibet Holsten til Guinea i anledning af en strid mellem den danske og den
hollandske koloni, og derfra til Kapstaden for at konvojere hjemgående ostindiefarere til
København. På grund af dårlig proviant og vand udbrød skørbug og blodgang (dysenteri) i
besætningen, af hvilken ca. 80 mand døde, og 120 syge måtte indlægges i land ved
ankomsten til Kapstaden. Ved hjemkomsten blev der foretaget en undersøgelse for at
udrede årsagerne til sygdommen og om der ombord var gjort, hvad der kunne gøres, for
at bevare besætningens sundhed. Ved undersøgelsen viste det sig at der intet kunne
lægges chefen til last.
Selvom Rolands egen opfattelse af hvor lang tid Holstens rejse tog og hvor han havde
været, ikke stemmer overens med registrede fakta, så er der alligevel 22 år mellem hans
rejse og forhøret hvor han fortæller derom. Hukommelsen kan jo skride.

(Læs mere om dette togt under fanen om Linjeskibet Holsten. Som beskrivelsen af hvordan dette togt er forløbet er det ikke svært af forestille sig, at man kan blive agterudsejlet af den ene eller anden grund og derved ende med at få hyre på et skib med kurs mod København via Vestindien. I så fald har det nok været med et skib med slaver som handelsvare ombord. Og det virker heller ikke som om at det er noget han har lyst til at ville have flere lignende oplevelser af….)


Roland deserterede i hvert fald således kort tid efter han kom tilbage til Thisted.
Året efter, den 13. juli 1782 fødte en omløbende kvinde, Anne Marie Hansdatter, en datter i
Vesterbølle i Viborg Amt. Hun kaldte datteren Zidsel, og angav, at hun var gift med en
mand fra det Sjællandske Infanteriregiment, der deserterede fra regimentet forrige år.
Kirkebogen er desværre så beskadiget, at man ikke kan se faderens navn).
Omkring samme tid mødte Roland Johanne Isacksdatter, og han må være antaget igen
som gevorben soldat ved regimentet i Thisted, for den 31. oktober 1784 fik Johanne
Isacksdatter begravet en datter Sidsel, på Gunderup Kirkegård i Aalborg Amt. Hun angav,
at hendes mand var “geworben Soldat Roland Xtian Müller, ved Major Sandbergs
Compagnie i Thisted, barnet var 1/2 Aar”.
Endnu engang deserterede Roland. Han kom til Viborg, hvor han den 10. juni 1785 lod sig
engagere til Det Jydske Regiment, der havde garnison i Fredericia. Han var ikke kendt af
nogen i Fredericia, og regnede derfor med, at kunne være der uden at blive opdaget. Han
fik udbetalt håndpenge og skulle de første 14 dage atter lære at eksercere. Herefter fik han
orlov med påbud om at møde til næste års eksercits.
Den 22. August 1785 fik Johanne Isacksdatter endnu en datter døbt. Datteren fik navnet
Sidsel Katrine og blev døbt i Sennels Kirke i Thisted Amt.
Roland skulle møde ved regimentet i Fredericia i foråret 1786, men da tiden nærmede sig,
mødte han en tidligere soldaterkammerat fra Thisted, der fortalte, at der var kommet
soldater til Fredericia, der kendte ham. Derfor udeblev Roland endnu engang.
Roland fortsatte med at gå rundt i Øster og Vester Han Herred og levede af
glarmesterarbejde og natmandsarbejde – blandt andet flåede han heste.
Den 2. april 1786 fik han døbt en datter i Nors kirke, Thisted Amt. Datteren blev kaldt
Sidsel Rolandsdatter. Sidsels mor blev ikke nævnt i kirkebogen, men i senere retssager
oplyses, at Sidsels mor var Anne Marie Hansdatter. Denne Sidsel bliver senere kendt som
”Jyllands værste heks” efter adskillige sager hvor hun snød naive og overtroiske bønder så
vandet drev. Hun præsterede ud over en større børneflok også at blive ansat som den
første kvindelige natmand i Århus.
Cirka 2 uger efter Sidsels fødsel, gik han rundt i Thy og Han-Herrederne sammen med et
“kvindemenneske”, men om det var Anne Marie Hansdatter eller Johanne Isacsdatter vides
ikke. Her mødte de 4 andre omløbere, som de slog følge med. Sammen planlagde de at
lave indbrud i Morten Christensens hus i Kiærup i Vester Han herred. Roland kom dog ikke
til at deltage i tyveriet, da han blev uenig med de andre efter købet af noget mælk,
hvorefter han og hans ledsager gik fra dem.
De 4 andre omløbere begik indbruddet natten mellem den 20. og 21. april 1786, og de
blev senere anholdt og anklaget for tyveriet. Der blev udsendt en efterlysning af Roland i
Jydske Efterretninger den 18. august samme år.
Den fulde tekst af efterlysningen lyder således: ”Under en mig anbefalet aktion over en
tyvebande af 4 personer, som har bestjålet Morten Christensen i Kiærup i Vester Hanherred
natten mellem den 20. og 21. april sidste år, har maleficanterne iblandt andet forklaret, at en
person navnlig Roland, som førte et kvindemenneske med sig, skal have været i deres
komplot og givet anslag på tyveriet, fordi han forinden havde været i Morten Christensens
hus og set, at der ikke var senge, og slutteligt ingen folk, i den stue om natten, hvor
indbruddet skete. Efter aftale skulle Roland have været medgierningsmand og nydt fordel af
tyveriet, men på grund af en uenighed om noget mælk, blev han fraskilt fra de nu pågrebne
tyve dagen før gerningen skete, og fik ikke del direkte i samme. Roland skulle ellers have
foregivet at have tjent under det Sjællandske Regiment i Thisted og derfra være deserteret,
samt siden frivilligt indgivet sig under Regimentet i Fredericia, hvorfra han var permitteret
indtil mønstringen. Imidlertid forrettede han natmandsarbejde og havde flået en hest for
Peder Larsen i Langvad i Tømmerbye Sogn, samt aftaget en kat for Mads Wabisgaard i
Kiærup, så vidt forhøret. Men da hans excellence (S.T.) hr. Geheimeraad Stifts Befalingsmand
og Amtmand von Lavezau, har siden corresponderet med chefen for det Jydske
Infanteriregiment (S.T.) hr. General Major du Wahl i Fredericia, og bragt i erfaring, at
førnævnte person, som hedder Roland Christian, er afgået forår engageret ved velbemeldte
regiment, og derefter demitteret som frimand, men udebleven fra dette års mønstring, og
desårsag udgjort som desertør. Så skulle jeg efter høibemeldte hans excellences ordre
bekendtgøre dette til publicii efterretning, til den ende at mere førnævnte Roland Christian,
som et menneske, der kan være ligeså skadelig i staten, som de andre tyve, kunne vorde
pågreben, forhørt og forfaret med efter lovene og hans gerningers beskaffenhed”
Aalborg den 16. august 1786. J. Jepsen.
Efterlysningen af Roland gav ikke noget resultat, og Roland fortsatte med at være
omvandrende glarmester. Han gik hovedsageligt i Thy, på Mors og i Himmerland. Han fik
følgeskab af Johanne Isacksdatter, og sammen fik de yderligere 6 børn:
I Rolands skudsmålsbog, der blev taget fra ham, da han blev anholdt i Viborg i 1802.
(Skudsmålet befinder sig på Rigsarkivet i Viborg) kan man læse, at han og Johanne i
perioden fra 1796 til 1802 har været til alters flere steder: Lovns Kirke i Aalborg Amt,
Feldballe Kirke i Randers Amt, Jerslev Kirke i Hjørring Amt, Svenstrup Kirke i Aalborg Amt,
Flade Kirke på Mors, Ebdrup Kirke i Randers Amt, Hvilsom Kirke i Viborg Amt og Mørke
Kirke i Randers Amt. Roland og Johanne havde ikke nogen fast bopæl, men om vinteren
kunne de leje et værelse for en kortere tid.
Fredag den 22. oktober 1802 blev det årlige Toftemarked holdt i Viborg. I tiden inden
markedet i Viborg havde Roland arbejdet forskellige steder i Thy og på Mors. To dage før
markedet kom Roland og Johanne sammen med deres toårige datter Juliane til Overlund,
hvor de overnattede. Torsdag aften den 21. gik Roland til Viborg for at sælge noget
kobber. Han sagde senere, at han havde mellem 10 og 20 rigsdaler med sig, som han
opbevarede i sin tegnebog, hvor han også havde sit skudsmål. Han blev sejlet over søerne
ved Asmildkloster Færgehus og gik til Kristen Giørtler på Hjultorvet, hvor han bl.a. solgte
stumperne af en kobberhåndkedel og en te kedel. Han overnattede hos Kristen Kold, der
var “Avls- og værthusmand” og boede i St. Matiasgade 24 i Viborg.
Den næste dag tog Roland på markedet. Det samme gjorde Peder Dam fra Flye. Peder
Dam tog hen til Kristian Pøns, hvor han skulle betale 3 rigsdaler til David Kristensen fra
Jegstrup for noget rug. Peder Dam tog sin tegnebog frem, tog pengene og svøbte derefter
tegnebogen ind i et lommetørklæde og lagde den tilbage i sin sidelomme. I det samme
kom Roland ind og gav Peder Dam en venskabelig og familiær omfavnelse, idet han lagde
sin højre arm om ryggen og den venstre om brystet på Peder Dam og trykkede ham ind til
sig og spurgte, om han ikke kunne genkende ham, for de havde da drukket mange
dramme sammen. Peder Dam nægtede at have kendskab til Roland, men Roland vedblev
og sagde, han ville lave en hestehandel med ham, og begyndte at rykke Peder Dam med
udenfor for at handle om hesten. Peder Dam ville gå med ud, men opdagede så, at hans
trøje stod åben, og hans tegnebog var væk. Roland var forsvundet, men Peder Dam
opsøgte ham senere sammen med 3 andre hos Kristen Kold. Her sad Roland sammen med
4-5 andre personer.
Peder Dam kaldte Roland ud i køkkenet og spurgte ham, om han nu kendte ham. Roland
benægtede det, og han kendte heller ikke noget til Peder Dams tegnebog. De gik tilbage
til stuen, hvor Peder Dam sagde, at de ville gå til justitsråd Wissing. Roland stod med
ryggen til bordet og smed en tegnebog ind under bordet, som Johanne Isaksdatter, der
sad ved bordet, forsøgte at samle op samtidig med, at Peder Dams bror Jens gjorde det
samme.
Herefter fulgtes Peder Dam sammen med Roland og 3 andre til justitsråd Wissing, hvor de
forklarede det skete, og tegnebogen blev åbnet. Tegnebogen indeholdt 25 rigsdaler i
nummererede sedler, Rolands skudsmål og en knækket kam med initialerne R.C.S. Alt blev
registreret. Peder Dam og Roland kunne gå, men skulle møde næste dag til et forhør i
Viborg Bytingstue for at afklare sagen.
Næste dag blev Peder Dams tegnebog fundet bag et plankeværk i bager Høyers have
sammen med et skøde, som Peder Dam havde i tegnebogen. Roland forklarede, at han
ikke kendte det mindste til Peder Dam og ikke havde set ham, før han kom hen til Kristen
Kold. Roland forklarede, at “han var godt beskænket” og ville række tegnebogen til sin
kone, der sad ved bordet. Han ville ikke have tegnebogen med penge og skudsmål med til
justitsråden. Pengene i tegnebogen havde han tjent ved glarmesterarbejde i Thy og på
Mors. Johanne Isaksdatter blev også afhørt om, hvor mange penge Roland havde, og hvor
han havde tjent dem. Peder Dam fastholdt, at Roland havde taget hans tegnebog under
den stærke omfavnelse, som Roland gav ham i Kristen Pønses hus.
Roland blev herefter arresteret – tegnebogen, pengene, skudsmålet og kammen blev
beslaglagt, og forhøret blev udsat til mandag eftermiddag den 25. oktober.
På et tidspunkt havde Roland på markedsdagen mødt en gammel bekendt glarmester,
Johan Henrik Johansen, der var i Viborg sammen med sin bror, Axel Johansen. Roland
havde fortalt i retten, at han havde givet Johan Henrik en eller fem rigsdaler. Johan Henrik
blev derfor anholdt og sigtet for hæleri. Johan Henrik nægtede først, men fortalte til sidst,
at han havde fået én rigsdaler i markedsgave af Roland. Han skulle dele rigsdaleren med
sin bror, Axel. Johan Henrik blev dømt for hæleri den 29. januar 1803 og fik en dom på 1/2
år i Viborg Tugthus.
Under forhøret fremkom Roland med udtalelser om sit liv, som han senere måtte ændre.
Han fortalte, at han var blevet gift med Johanne Isaksdatter, efter at hans første kone var
død hos hesteskærer Willads i Andrup. De var blevet gift for ca. 20 år siden i Sindal Kirke i
Thy. De havde 3 levende børn: to sønner, Christian og Poul, der boede hos Johannes
datter, samt Juliane på 2-3 år. Retten undersøgte disse udtalelser, og det kom frem, at
Roland og Johanne ikke var gift, men de havde fået 8 børn sammen.
Det kom også frem, at han var deserteret fra det Sjællandske Regiment i Thisted og
dernæst fra Det Jyske Regiment i Fredericia. Derved blev retssagen forlænget, da Retten
var i tvivl, om Roland skulle dømmes ved en militærret eller om han kunne dømmes ved
civilretten.
Sagen blev forelagt kongen, og den kongelige resolution lyder således: Den 17. december
1802 “I betragtning af de omstændigheder som indtræffen med den i Viborg for tyveri
anholdte, og under action satte desertør Roland Christiansen, har Hr. Kongl. Majestæt under
Gaars Datum allernådigst forundt ham pardon for hans begangne desertioner fra det
forrige Sjællandske og det Fynske Infanterieregimenter, og kan altså nu dette menneske
overgives den civile jurisdiction til den der begyndte sags videre fremme.”
Dommen faldt den 17. februar 1803 og lød på et års arbejde i Viborg Tugthus. Roland
erklærede sig “fornøjet” med dommen og var villig til at udstå den idømte tugthusstraf.
Roland blev indsat i Viborg Tugthus den 21. februar 1803.
Frederik Jensen var mistænkt for at have begået et tyveri sammen med Sidsel
Rolandsdatter og blev i den anledning afhørt den 1. maj 1806 i Viborg. Frederik Jensen
udtalte, at han havde været i Viborg Tugthus på samme tid som Roland. Mens Roland sad i
Tugthuset, kom Johanne Isacksdatter en gang om måneden med mad til ham, og der var
så meget, at Roland kunne sælge det.
Rolands anden datter Gertrud Christiane får også en dom for gentaget løsgængeri og
betleri i november 1803 sidder således også i Viborg samtidig.
Roland blev løsladt fra tugthuset den 21. februar 1804 med pas.
Efter sin løsladelse gik Roland igen sammen med Johanne Isacksdatter rundt i landet og
lavede glarmesterarbejde. De begik også en del lommetyverier.
Tirsdag den 9. juni 1807 kom Roland og Johanne sammen med deres 3 børn, til Aalborg,
hvor der blev holdt krammarked på Nytorv. Johanne og børnene indlogerede sig i
Hasseris, mens Roland begav sig til Morten Natmands hus uden for byens Østerport. Her
opholdt sig også en matros, Christen Kier, der var kæreste med pigen i huset. Roland
havde før besøgt natmandshuset, mens den forrige natmandskone, Anne Kirstine
Jørgensdatter, levede. Han plejede da at sætte sin glarkiste i natmandshuset, mens han gik
ind til Aalborg for at købe glas.
Omkring kl. halv tolv om aftenen ville begge forlade Natmandshuset og gå til Aalborg og
Hasseris. De kom dog tilbage en halv time senere – for byens port var lukket – og de bad
om nattelogi i huset. Roland var temmelig beruset. Roland og Christen Kier fordrev nu
tiden med kortspil indtil klokken var henimod 2, hvorefter de sad og sov på bænken.
Tidligt næste morgen kom Johanne og børnene til Natmandens hus. Johanne var meget
misfornøjet over, at Roland ikke var kommet tilbage til Hasseris aftenen før. Hun havde
Rolands hvide vadmelstrøje med til ham. Da hun havde afleveret den, gik hun og børnene
ind mod Aalborg igen.
Roland gik til markedet på Nytorv i Aalborg iklædt sin hvide trøje.
Christen Pedersen, der var tjenestekarl hos justitsråd Hornsyld i Aalborg, var også på
markedet og havde i sin højre lomme en merskumspibe med sølvbeslag af en værdi på 6-7
rigsdaler.
Roland stjal piben og skjulte sig derefter bagved nogle boder – her gav han piben til
Johanne. Med på markedet og delagtig i tyveriet var også glarmester Johan Friderich fra
Nibe.
Selve tyveriet blev set af to jøder, der ikke selv ønskede at kontakte den bestjålne, men fik
en gørtler til at gøre Christen Pedersen opmærksom på, at han var blevet bestjålet.
Christen fulgte efter Roland og Johan Friedrich. Johan Friedrich slap fra ham ved at gå forbi
Pølsegyden (daglig betegnelse for Hr. Oves Gyde) og mod øst, men Christen Pedersen
indhentede Roland og spurgte om han havde taget piben. Det benægtede Roland og
sagde, at han ikke havde taget nogen pibe, og han vidste ikke, hvor den var blevet af. Den
ene jøde, Philip Hechsiher fra Aarhus, kom hen til Roland og rådede ham til at aflevere
merskumspiben, hvortil Roland svarede på tysk, at han havde skilt sig af med piben.
Philip Hechsiher fandt Roland og Johan Friderich mistænkelige, da de hele dagen havde
opholdt sig på markedet på de steder, hvor der var mest trængsel af folk. Johan Friderich
var sluppet væk, men Roland blev arresteret og afhørt den 11. og 12. juni – han benægtede
at have begået lommetyveriet af merskumspiben og sagde, at han ikke havde begået
noget ulovligt siden han blev løsladt fra Viborg Tugthus. Roland havde heller ikke noget
pas på sig.
Den 20. juni, efter at have siddet i arresten i 10 dage, ønskede Roland selv at gå til
bekendelse og fortalte, at han i forening med Johan Friderich stjal merskumspiben og
afleverede den til Johanne. Siden dette skete, havde han ikke set Johanne, og han vidste
ikke, hvor hun eller Johan Friderich opholdt sig.
Derudover fortalte Roland, at han og Johan Friderich samme formiddag havde stjålet en
sort lædertegnebog med nogle rigsdalere i samt en gul skindpung med småpenge, og at
de dagen før havde stjålet et lille merskumspibehoved. Pengene havde de delt mellem sig
selv og hans to drenge, mens han havde solgt det lille pibehoved til Anne Kirstine
Jørgensdatter. Et par dage før dette skete, havde han solgt endnu et pibehoved til Anne
Kirstine Jørgensdatter. Anne Kirstine havde betalt ham med to brystduge (veste) og 3 mark.
Anne Kirstine Jørgensdatter benægtede, at hun havde købt noget af Roland, og slet ikke
noget, som hun vidste var stjålet. Roland fastholdt, at han havde solgt tingene til hende, og
han havde den ene brystdug på i retten. Roland fortalte videre, at en korporal Johannes
Kielerner havde været vidne til handlen, hvilket Anne Kirstine Jørgensdatter fortsat
benægtede.
Til sidst i forhøret blev Roland spurgt, hvorfor han i det første forhør havde benægtet at
have udført lommetyveriet. Hertil svarede han, at han regnede med, at han ved at benægte
kunne lægge skjul på sin forseelse, men da han havde siddet i arresten i nogle dage, kom
han på andre tanker, da han forudså, at de to jøder ville røbe ham. Han kunne derfor lige så
godt gå til bekendelse.
Retten kunne ikke få fat på vidnet Korporal Johannes Kielerner, der var kommanderet til
Holsten. Derfor blev sagen sendt videre til den høje Øvrighed.
Men Roland tog sagen i egen hånd – natten mellem den 8. og 9. august samme år hængte
Roland sig i sin celle i arresten i Aalborg. Arrestforvareren Jacob Pedersen Lom fandt ham
hængt i et jerngitter på arrestdøren. Roland havde revet et langt stykke af sin madras af og
bundet det i gitteret, selv om gitteret kun var 2 1/2 alen (ca. 157 cm) over gulvet. Han
hængte sig i stykket – med knæene på gulvet.
Arrestforvareren forklarede: ”at han i de sidste 3 uger hos benævnte Afdøde, har sporet en
Vildelse eller Hjerne Forrykkelse, der snart i mindre snart i større Grad har vist sig, og som
han stedse har yttret således: at han dels om Natten havde hørt Folk blive dræbt udenfor på
Gaden, og at man dels har villet forsøge på også at dræbe ham selv, med andet mere, som
tilfulde har givet til Kende, at han ikke har haft Forstandens fulde Brug.”
Anno 1807 den 9. august blev i Aalborg Byes civile Arrest optaget et forhør af Byefogeden
Cancl: Raad Bøggild med konstitueret fuldmægtig C. S. Møller i overværelse af de 2
vitterlighedsvidner Henrik Baggesen og Jesper Wille, begge af Aalborg, ” I anledning af den
i bemeldte Arrest for tyveri i sidste Aalborg Pinsemarked anholdte Roland Christian Møller’s
død, hvilken af Arrestforvareren samme dags morgen blev anmeldt at være forårsaget
derved, at han i et jerngitter på Arrestdøren havde hængt sig. C. S. Møller med de tilkaldte
vitterlighedsvidner indfandt sig straks i Arresten, og fandt Arrestforvarerens angivelse at
forholde sig rigtigt. Ved at tage den døde i øjesyn, fandt man,
at han af madrassen, som var ham givet til natteleje, havde revet et så langt stykke som
nødvendig gjordes til opnåelsen af hans hensigt, og at han havde bundet samme i det i døren
værende jerngitter, hvorfra til jorden dog ikke var over 2 1/2 alen, og som havde forårsaget
at den døde hang for det meste med knæene mod jorden. Districts kirurg hr Gerqius var ved
forhøret til stede og tog den døde i øjesyn, men han fandt ingen udvortes tegn på, at han af
andre var tilføjet nogen vold eller overlast, hvorimod alle omstændighederne tydeligt viste, at
han selv på for omtalte måde havde forårsaget sin død. Den døde blev altså i første omgang
nedskåret og henlagt i hans arrest indtil videre, og indtil de høje øvrighedsresolutioner kan
beslutte måden på hvilken hans begravelse skal foranstaltes, hvorfor dette forhør sluttes, for i
sådan henseende beskrevet, at oversendes velbemeldte høje øvrighed.”
C. Møller.


Begravelse den 11. august 1807 på Almenkirkegården, Aalborg, Aalborg Amt, Kirkebog for
Budolfi Sogn, Aalborg Amt 1803 – 1814. Roland Christiansen Møller, en omløbende
glarmester født i Leirskov ved Kolding, ombragte sig selv i Arresten, hvor han var indsat for
tyveri, efter stiftamtmandens ordre i stilhed udført om morgenen kl. 2 og nedsat i fri jord på
Almen Kirkegård. Roland Christiansen blev født i 1761 i Leirskov i Ribe Amt. Hans forældre
var glarmester Christian Sørensen og Zizel Laursdatter Møller.

link til hans stamtræ…

slægten Dahl-Nielsen