PETER CHRISTENSEN “RAKKERBY”

Klik her og se stamtræ for “Fam. Christensen“.download (2)

Dette er uden årstal og stednavne. Se disse øvrige data                      under “Person Index 2. Hovedgren” i menu linien.  Find  et navn og klik på index nummeret.

juliane_og_peter_christense

JULIANE OG PETER CHRISTENSEN “RAKKERBY”

Peter Christensen, kaldet “Peter Rakkerby” , blev gift med Juliane Pedersen, datter af skovplantør i Kongelunden og traktør i den daværende “Kongelundens kro”, Peter “Ernst” Petersen. Peter Christensen skulle efter sigende have været møllebygger fra Rakkerby  (om end han er angivet som født i Hallund sogn, der dog ligger små 20 km derfra),  før han flytter til Amager. I hvert fald har han bygget et lille husmandssted på Frienslandsvej 40B  i 1868, som han udstykkede fra nr. 40 A som han også ejede, og hvor han havde boet siden 1855 . Før dette havde han øjensynligvis boet hos sin svigerfar på, den nu nedrevne, Kongelunds kro der er kendt fra den gamle spillefilm “En søndag på Amager“, flere af scenerne i filmen er optaget på Rakkerbys jorde. Se et lille uddrag af filmen på dette youtube klip ved at klikke på film titlen.

I 1870 byggede han Rakkerbys gårdKalvebodvej  249. Som han flyttede ind i 1872. Han havde da solgt ejendommene på Frienslandsvej. Familien ernærer sig ved grøntsagsdyrkning. Først byggede han på den 14 tønder land store matrikel, i 1870,  en stald bygning  med fundament i kampesten, bindingsværk med lerklinet vægge og stråtag og stengulv, indeholdende stald og karlekammer. Senere i 1872 opførte han et stuehus i brændte sten og bindingsværk med bræddegulve og stråtag. Ud over Peter Christensen fam. boede deres svigersøn, John Olsen,  der var gift med datteren Anne Boline der også.

Familien flyttede ind om sommeren og i november kom stormfloden og steg  fire fod over daglig vande. Området er meget fladt så det endte med, at det løb ind af vinduerne. Lerkliningen på staldbygningen skyllede væk og familien på fem, deres to heste og en ko måtte søge tilflugt på den nærliggende, “Lille Kalvebodhøj”, i fem dage. Det blev svære tider i årene fremover. Familien måtte tage fiskeriet til hjælp, og i øvrigt klare sig som de bedst kunne. Juliane kørte på torvet alene. Hun var ikke ret hø,j men bred, og fyldte efter sigende hele sædet . Hun solgte deres grøntsager og senere tørret grøntang og stoppehø, som de samlede om vinteren og rensede og tørrede. Staldens lerklining blev udbedret med brædder, og tre år senere byggede Peter Christensen endnu en længe med bindingsværk, brændte sten og stråtag. Indeholdende køkken og lade.  Endnu to år efter byggede han yderligere en længe med lade. Den gamle længe får grundmur og sidst i 1877 er ejendommen en firlænget gård. I 1888 flyttede Anne Boline og hendes mand ind i et lille hus der blev bygget til dem på gårdens jord.  Se yderligere oplysninger, under sønnen, Christian Peter Christensen.

Se en lille youtube video om “Amager og Amagerbrogade” omkring århundredeskiftet og se forandringerne i forhold til i dag. (Klik på den grønne titel).

 boline_christensen_og_fam

Boline midt for til venstre, med døtre, svigerdøtre og børnebørn.

rakkerbys_gaard

Rakkerbys gård

sydvestpynten

Sydvestpynten; Amagers sydvestlige hjørne. Det aflange stribede jordstykke med forskellige grøntsags afgrøder øverst i billedet er Peter “Rakkerby’s” jord og gård beliggende ud til Kalvebodvejen, og som strækker sig helt ned til strandengene. I forgrunden Kongelunds fortet. På modsat side af vejen helt ude ved stranden ligger huset hvor barnebarnet Albert senere boede.

slægten Dahl-Nielsen